Vietravel SCC

  • (84.28) 38 228 898
  • (84) 909 237 399
  • info@vscc.edu.vn

STUDY ORIENTATION

STUDY ORIENTATION

SIGNATURE PRODUCTS

NEWS & UPDATES

14{{getMonthName('2019-11-14')}}
//HỌC BỔNG CHO HỌC SINH VIỆT NAM TỪ EYNESBURY COLLEGE//
  •  14/11/2019

Eynesbury College hiện đang mở chương trình học bổng đến 30% dành cho học sinh Việt Nam có điểm trun...

14{{getMonthName('2019-11-14')}}
HỌC BỔNG 25% TỪ CHARLES DARWIN UNIVERSITY SYDNEY NĂM 2020
  •  14/11/2019

Charles Darwin University trao học bổng lên đến 25% học phí toàn khóa cho sinh viên quốc tế và sẽ đư...

EDUCATION EVENTS

{{getDay(item.EventDate)}}{{getMonthName(item.EventDate)}}
{{subTitle(item.Title,70)}}
  •  Start:{{dateFormate(item.EventDate)}}   End:{{dateFormate(item.ToDate)}}
  •  {{item.TimeOfEvent}}

{{subTitle(item.Location,60)}}

1
Bạn cần hỗ trợ?