Vietravel SCC

  • (84.28) 38 668 999
  • (84) 909 237 399
  • info@vscc.edu.vn

STUDY ORIENTATION

STUDY ORIENTATION

SIGNATURE PRODUCTS

NEWS & UPDATES

18{{getMonthName('2019-05-18')}}
Trường Loyalist College - Canada
  •  18/05/2019

Được thành lập vào năm 1967, Loyalist College hiện đang có khoảng 3.000 sinh viên đang theo học với...

15{{getMonthName('2019-05-15')}}
ACADEMIC COLLEGE GROUP (ACG) – TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC HÀNG ĐẦU CỦA NEW ZEALAND
  •  15/05/2019

ACG được thành lập vào năm 1994, là hệ thống trường cung cấp các khóa Anh Ngữ, các cấp học mầm non, ...

EDUCATION EVENTS

{{getDay(item.EventDate)}}{{getMonthName(item.EventDate)}}
{{subTitle(item.Title,70)}}
  •  Start:{{dateFormate(item.EventDate)}}   End:{{dateFormate(item.ToDate)}}
  •  {{item.TimeOfEvent}}

{{subTitle(item.Location,60)}}

1
Bạn cần hỗ trợ?