Vietravel SCC

  • (84.28) 7300 3969 (Ext: 381, 382, 104)
  • (84) 909 237 399
  • info@ksac.edu.vn

STUDY ORIENTATION

STUDY ORIENTATION

SIGNATURE PRODUCTS

NEWS & UPDATES

03{{getMonthName('2020-01-03')}}
CHARLES STURT UNIVERSITY: HỌC BỔNG $15,000AUD
  •  03/01/2020

Trường đại học Chales Sturt offer học bổng cho sinh viên lên đến $15,000 AUD cho các khóa học sau: ...

14{{getMonthName('2019-11-14')}}
//HỌC BỔNG CHO HỌC SINH VIỆT NAM TỪ EYNESBURY COLLEGE//
  •  14/11/2019

Eynesbury College hiện đang mở chương trình học bổng đến 30% dành cho học sinh Việt Nam có điểm trun...

EDUCATION EVENTS

{{getDay(item.EventDate)}}{{getMonthName(item.EventDate)}}
{{subTitle(item.Title,70)}}
  •  Start:{{dateFormate(item.EventDate)}}   End:{{dateFormate(item.ToDate)}}
  •  {{item.TimeOfEvent}}

{{subTitle(item.Location,60)}}

1
Bạn cần hỗ trợ?