Vietravel SCC

  • (84.28) 38 228 898
  • (84) 909 237 399
  • info@vscc.edu.vn

STUDY ORIENTATION

STUDY ORIENTATION

SIGNATURE PRODUCTS

NEWS & UPDATES

13{{getMonthName('2019-08-13')}}
FOUNDATION INTERNATIONAL CERTIFICATE
  •  13/08/2019

𝐊𝐞𝐧𝐭 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞 hiện đang cung cấp khóa học 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ...

13{{getMonthName('2019-08-13')}}
TOP TIPS KHI THI IELTS
  •  13/08/2019

Làm thế nào để đạt được điểm cao trong Kỳ thi IELTS? Ngoài năng lực của bản thân, còn có thêm những ...

EDUCATION EVENTS

{{getDay(item.EventDate)}}{{getMonthName(item.EventDate)}}
{{subTitle(item.Title,70)}}
  •  Start:{{dateFormate(item.EventDate)}}   End:{{dateFormate(item.ToDate)}}
  •  {{item.TimeOfEvent}}

{{subTitle(item.Location,60)}}

1
Bạn cần hỗ trợ?