Vietravel SCC

  • (84.28) 38 228 898
  • (84) 909 237 399
  • info@vscc.edu.vn

STUDY ORIENTATION

STUDY ORIENTATION

SIGNATURE PRODUCTS

NEWS & UPDATES

26{{getMonthName('2019-11-26')}}
TRỞ THÀNH KIẾN TRÚC SƯ TẠI ÚC VỚI HỌC BỔNG $6000AUD
  •  26/11/2019

Đại học Newcastle đang có học bổng cho học sinh quốc tế khi chọn khóa cử nhân và thạc sỹ ngành kiến ...

26{{getMonthName('2019-11-26')}}
HỌC BỔNG 50% - ĐẠI HỌC TASMANIA
  •  26/11/2019

University of Tasmania tiếp tục xét và cấp học bổng đến 50% học phí cho học sinh Việt Nam.

EDUCATION EVENTS

{{getDay(item.EventDate)}}{{getMonthName(item.EventDate)}}
{{subTitle(item.Title,70)}}
  •  Start:{{dateFormate(item.EventDate)}}   End:{{dateFormate(item.ToDate)}}
  •  {{item.TimeOfEvent}}

{{subTitle(item.Location,60)}}

1
Bạn cần hỗ trợ?